شەریفکێ عەلی گاپیر ڕاست دبێژیت!!

دەنگێ بەھدینان

دبێژن ژ دزان وەرە ھەمی خەلک دزن ، ژ خاینان وەرە ھەمی خەلک خاینن ، ھەروەسا ژ شێتان وەرە ھەمی خەلک دشێتن!.

شەریفکێ عەلی گاپیر دبێژیت دەسەلاتدارێت کوردی دەروون نساخن!! .

ڕاست دبێژیت!!

شەریفکێ شلاتیێ کولانێت لەندەن تەنێ بابێ خو دیتیە لەوما ھوسا ھزر دکەت کو ھەمی وەک بافکێ وینە !.

شەریف کی دیتیە ؟!

بافلک تەلەبانی و نوری مالکی و بابێ خو و ئەحمەد دفنو وغالب و چەند کوچکێت دن دیتینە ، ئەڤانە ھەمیان نەخوشیا دەروونی ھەیە ھەمبەر دوزا کوردی.

ئەف کومە ھەمی توشی ھستریای بونە ، لەوما شەریفوکی یاش ویڤە ھەمی وەک بافکێ وینە ، نزانیت بابێ وەی دەسەلات لـ سەر مالاخوژی نینە ، ئەگەر ھەبان داکاریت شلاتیێ خو ژ لەندەنێ بزڤڕینیت.

جڤاکناس دبێژن ، مروڤێت پیس و چەپەل و دەروون نساخ ، ھوسا ھزر دکەن کو ھەمی وەک وانن ، کوڕێ عەلیکوی ئێکە ژ ئەڤان کەسێت کو خو بڤی ڕەنگی دبینیت!.

بابەتێت پەیوەندیدار

Back to top button